Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

redhairwitch
4188 2699
Reposted fromursa-major ursa-major viabazyliowa bazyliowa

September 18 2018

redhairwitch
4871 650d 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viamichalkoziol michalkoziol
redhairwitch
4425 ab18 500
Reposted fromfeegloo feegloo viamichalkoziol michalkoziol
redhairwitch
3885 8661 500
Reposted fromLane Lane viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
redhairwitch
1879 fb9c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viathetemple thetemple
redhairwitch
3561 bb6e 500
Reposted fromdumdummy dumdummy viaJuliette Juliette
redhairwitch
2898 71fe
Reposted frompiehus piehus viajstrbl jstrbl
6475 2715
Reposted fromimmaturemonster immaturemonster viakudlaty kudlaty

September 14 2018

redhairwitch
redhairwitch
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaratek ratek
redhairwitch
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
redhairwitch
redhairwitch
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaszydera szydera
redhairwitch
redhairwitch

September 13 2018

redhairwitch
2092 e415 500
<3
Reposted bycolorfulforgetprincessiwanttobeanastrophysicistSkydelantackgnolkicikitkakarolinnaaskrzacikinthemiddleofnowhereoutofmyheadniezwyklaquinneOkruszekmonroewiecznamonroeanorexianervosaNoCinderellatuleletobecontinuedotterinanatellejoannnaczicziagainnewlifeoxygeniumnefretete23frytkatosiaToshielinelablackdramay-xcv-yrepresjaAnnjuikarisummerstarday11shadowadaaa93pooluntalarciomesoutewosqmy-little-world8agiennycatchbreathoflifecolorfulSurvivedGirljethrastrzepysoupankacyelbecomingjanestolatstolatwujcioBathay1989affascinantepannakiespressanybetontoskafkeebehciosistermorphinepattyyydissapointedbutnotsuprisedzuzka0pomaranczowyzeszytxmissingxmalinysieskonczylyyoxszpaqushaveagooddaywiecejniezobaczyszicannotremembercLAUDetttehahatzapachsianamoglismywszystkovivre1tysiace-myslilisiawiedzmaniezwyyklaajri
redhairwitch
0837 687f
Reposted fromonlyman onlyman viaTiffanys Tiffanys

September 12 2018

redhairwitch
6092 41de
Reposted fromursa-major ursa-major viapiehus piehus
redhairwitch
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl