Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

3881 3ac2 500

lavenderwitches:

something witchy this way comes

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viapsychedelix psychedelix
redhairwitch
7631 bc1b 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaholamasdo holamasdo
redhairwitch
1946 7231 500
redhairwitch
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaOhSnap OhSnap
redhairwitch
5955 6e28 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viafreeway freeway
redhairwitch
3871 e2a8 500
Reposted fromteijakool teijakool viathauturien thauturien
redhairwitch
Ile trzeba mieć odwagi, by ruszyć traktor i zaorać plony, które uprawiało się sześć, może siedem lat? Ile odwagi trzeba, by zaorać zboże, kiedy wszystkie lata spędziło się na nauce, kiedy siać, jak podlewać, kiedy zbierać? Ile trzeba odwagi, by powiedzieć: "Muszę dać sobie spokój z groszkiem, groszek na nic mi się nie przyda, spróbuję raczej z fasolą albo z kukurydzą"?
— Stephen King, Bezsenność.
Reposted frommhsa mhsa viakudi kudi
redhairwitch
1003 ef22 500
Reposted fromtfu tfu viaImmortalys Immortalys

July 16 2018

redhairwitch
redhairwitch
redhairwitch
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viaMissDeWorde MissDeWorde
redhairwitch
7252 4c22 500
Groot Blumentopf
Reposted fromtgs tgs viaMissDeWorde MissDeWorde
redhairwitch
Reposted fromfelicka felicka viailovegreen ilovegreen
redhairwitch
6672 9b84
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaMissDeWorde MissDeWorde
redhairwitch
4307 bdfc 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viakudlaty kudlaty
redhairwitch
5151 7192 500
redhairwitch
0987 450b 500
Reposted fromomphh omphh viaImmortalys Immortalys

July 12 2018

redhairwitch
5294 a851 500
Reposted fromthetemple thetemple viaImmortalys Immortalys
redhairwitch
5756 ad9a
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viaImmortalys Immortalys
redhairwitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl