Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

redhairwitch
5326 f641 500
redhairwitch
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viasleeplessy sleeplessy
redhairwitch
3818 669d
redhairwitch
6127 1d00
Reposted fromsiara siara viaImmortalys Immortalys
redhairwitch
Reposted frommangoe mangoe viaImmortalys Immortalys

November 06 2018

redhairwitch
(...) pranie skarpet jest nudne. (...) gotowanie jest nudne. Ale chcę takiego faceta, z którym się tym praniem nie znudzę. Który sam coś ugotuje. Do którego chcę wracać. Który, jak mam chujowy dzień, to mnie wysłucha, zrozumie i porozmawia. A ja porozmawiam z nim. Jak do tego będzie jeszcze dobry seks, to super
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
redhairwitch
0502 297e 500
Reposted fromoll oll
redhairwitch
9060 6b14 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaoll oll
redhairwitch
0341 edfa
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMissDeWorde MissDeWorde

November 04 2018

redhairwitch
redhairwitch
9882 958f
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viasaltinthe saltinthe
redhairwitch
8892 ace4
Reposted fromtichga tichga viapetro petro
redhairwitch
9173 40ec 500
redhairwitch
3408 2449
Reposted fromdeathhorse deathhorse viaelinela elinela
redhairwitch

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaImmortalys Immortalys
redhairwitch
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaImmortalys Immortalys
redhairwitch
9508 8f03 500
Reposted fromonlyman onlyman viaImmortalys Immortalys
redhairwitch
7970 8a90 500

November 02 2018

redhairwitch
redhairwitch
6488 45cb 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viamidaj midaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl