Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

redhairwitch
8224 8eff 500
party hard
Reposted frommisiapa misiapa viaserenite serenite
redhairwitch
Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać gdyby mnie nie było na świecie.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viastonerr stonerr
7694 fb77 500
Reposted fromEdgi Edgi viaserenite serenite
redhairwitch
9023 0744
Reposted fromGIFer GIFer viakoloryzacja koloryzacja
redhairwitch
9850 0269
Reposted fromtoft toft viasleeplessy sleeplessy

April 22 2017

redhairwitch
9182 7c80 500
Reposted fromhagis hagis viastraycat straycat
2933 8b7a 500
Reposted fromfreakish freakish viairefu irefu
redhairwitch
Tiny Pig
Reposted fromvolldost volldost viastraycat straycat
2586 8bca

Stay away from this man when travelling.

Reposted frommyry myry viadarlingdontleaveme darlingdontleaveme
redhairwitch
Reposted frompunisher punisher viaMissDeWorde MissDeWorde
8336 99f0 500
Reposted fromhighhopes highhopes viaMissDeWorde MissDeWorde

April 21 2017

redhairwitch
6456 06aa
redhairwitch
5945 7842 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavolldost volldost
redhairwitch
0644 44b5 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viapankamien pankamien
8353 e1b6

Wallpaper #2

Reposted frommyry myry viaschaaf schaaf
9878 b548
Reposted fromShinnomew Shinnomew viatoniewszystko toniewszystko
redhairwitch
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viaMissDeWorde MissDeWorde
7928 b180 500
Reposted fromturquoise turquoise viaszmaragdowykot szmaragdowykot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl